Nieuws

Wet Kinderopvang 2010 - 3 oktober 2009


Het Implementatiebureau Kinderopvang 2010 zal in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de communicatie over en de implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang begeleiden.

Voor ouders en gastouders zijn informatie brochures beschikbaar die de stand van zaken per 1 oktober 2009 weergegeven. De brochures gelden onder voorwaarde van definitieve besluitvorming over de maatregelen in de gastouderopvang. De Algemene Maatregelen van bestuur en Ministeriële Regelingen die hierop betrekking hebben worden in het najaar in de Staatscourant, het Staatsblad en op de website van het Implementatiebureau gepubliceerd.

Om naar de website van het Implementatiebureau te gaan klik hier.


Bijlage: Folder-Gastouders-Okt-2009.pdf

Bijlage2: Folder-Ouders-Okt-2009.pdf

Van Boxtel Reclame