Nieuws

GGD inspectie - 23 juli 2019

Het rapport van de jaarlijkse GGD-inspectie, die op 1 juli jl. heeft plaatsgevonden, kunt u nu nalezen.

Rapporten van eerdere jaren vindt u in het archief of op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Bijlage : Inspectierapport_2019.pdfCijfers Kinderopvang eerste kwartaal 2019 - 12 juni 2019

In het eerste kwartaal 2019 is het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang licht gedaald t.o.v. 2018. Het gemiddeld aantal opvanguren is vrijwel gelijk aan de gemiddelde uren in 2018.
Het aantal gastouders aan het eind van het eerste kwartaal 2019 bedroeg 27.329.
Klik op onderstaande link voor de volledige cijfers.

Bijlage : Cijfers_Q1_2019.pdfDenklijn Personenregister Kinderopvang - 9 mei 2019

Iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de Kinderopvang moet ingeschreven zijn in het Personenregister Kinderopvang.

Ook personen die tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn moeten zich in het register inschrijven.

GGD GHOR heeft over het register onlangs de Denklijn Personenregister, die je hieronder vindt, gepubliceerd.

Bijlage : Denklijn_PRK_0519.pdfWat kost kinderopvang? - 22 januari 2019

Wat kost kinderopvang in Nederland en hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? Klik op onderstaande link voor de infographic waarin het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit uitlegt.

Bijlage : Infographic_wat_kost_kinderopvang.pdf

Van Boxtel Reclame