Nieuws

Samenvatting voorgestelde wijziging Wet Kinderopvang - 27 februari 2009

De Wet Kinderopvang wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben als doel het inderopvangstelstel financieel beheersbaar en toegangkelijk te houden. Het merendeel van de wijziging heeft betrekking op de gastouderopvang en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.
De wijzigingen zijn aangekondigd in een brief van Staatssecreatris Dijksma van 20 juni 2008 aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op 25 februari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.
De parlementaire behandeling vindt plaats in de eerste helft van 2009. Onder voorbehoud van instemming van het parlement worden de maatregelen per 01-01-2010 van kracht.

Bijlage: samenvwetswijzkinderopv.pdf

Van Boxtel Reclame