Nieuws

Legeskosten registratie gastouder - 9 maart 2013


Steeds meer gemeenten gaan, ondanks de bijdrage die ze daarvoor via het gemeentefonds van het Rijk ontvangen, legeskosten heffen voor het registreren van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Niet alleen nieuwe gastouders, maar ook gastouders die gaan verhuizen (een nieuwe locatie is immers een nieuwe registratie) worden daarmee geconfronteerd.

Ons inziens is bij het heffen van leges sprake van willekeur; daar waar in de ene gemeente de registratie gratis is, moet in een andere gemeente € 17,50 tot € 1006,00 aan legeskosten betaald worden.

Teken daarom nu de petitie om de legeskosten voor het inschrijven van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen wettelijk aan banden te leggen.


Van Boxtel Reclame