Nieuws

Gebruik kinderopvang in 2013 gedaald - 24 maart 2014


In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18 procent gedaald; 10 procent minder kinderen met kinderopvangtoeslag en 8 procent minder uren per kind.

Het aantal opvanglocaties (GO, KDV en BSO) is in 2013 met 9 procent afgenomen. Het aantal locaties met gastouderopvang daalde in deze periode met 11 procent.

In 2013 maakten 97.000 kinderen met kinderopvangtoeslag gebruik van gastouderopvang. Dit is ruim 15 procent van het totaal aantal  kinderen met kinderopvangtoeslag.

Lees de volledige cijfers in de brief van de Minister Asscher.


Bijlage: kamerbrief-cijfers-kinderopvang-2013.pdf

Van Boxtel Reclame