Nieuws

Onderzoek Welbevinden en Stress van Kinderen in de Kinderopvang - 5 september 2008

Waar voelen kinderen zich meer op hun gemak: in kinderdagverblijven of in de gastouderopvang? Gastouderbureau Solo Bambini en enkele van haar gastouders hebben deelgenomen aan dit door de Universiteit van Leiden (Algemene en Gezinspedagogiek en Datatheorie) uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat gastouderopvang in vergelijking met kinderdagverblijven gunstiger naar voren komt: het welbevinden van kinderen is hoger, de opvoeders zijn sensitiever en er is minder lawaai. Investeren in de gastouderopvang is in het belang van de kinderen.

Bijlage: Samenvatting050908.pdf

Van Boxtel Reclame