Nieuws

Registratie alle opvanglocaties - 21 mei 2012


Op dit moment staat iedere gastouder met één opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), ook al vangt hij/zij op meer locaties op. Vanaf 13 juni 2012 wordt het LRKP zodanig technisch aangepast dat het mogelijk wordt om ook de andere opvanglocaties van een gastouder te registreren. Daarnaast vindt er ook wettelijk een aantal veranderingen plaats. 


Per 1 oktober wordt het wettelijk verplicht voor gastouders om al hun opvanglocaties te laten registreren. Na 1 oktober dient dan voor iedere opvanglocatie een afzonderlijke aanvraag tot exploitatie te worden ingediend bij de gemeente. Iedere opvanglocatie dient met een afzonderlijk LRKP-registratienummer in het LRKP komen te staan. Een nieuwe opvanglocatie (dus ook een verhuizing) kan dan ook niet meer met een wijzigingsformulier worden doorgegeven, maar alleen nog met een aanvraagformulier.


Per 14 juni vervalt namelijk ook de wettelijke bepaling die zegt dat een andere opvanglocatie kan worden doorgegeven via een wijziging. Tussen half juni en 1 oktober gaat er een overgangsperiode in, waarvoor een speciaal formulier wordt opgesteld. 


Overgangsperiode half juni - oktober 2012


Gastouders die op dit moment al in het LRKP staan en op meerdere opvanglocaties actief zijn, dienen er samen met hun gastouderbureau voor te zorgen dat al hun opvanglocaties tussen half juni en 1 oktober aan de gemeente worden doorgegeven om te worden geregistreerd. Er komt een speciaal formulier waarop reeds geregistreerde gastouders gedurende deze periode hun locaties kunnen doorgeven die nog niet in het LRKP staan. Aanlevering en registratie van deze locaties vóór 1 oktober wordt beschouwd als een administratieve inhaalactie. De aanlevering van deze locaties van reeds geregistreerde gastouders in deze periode wordt niet beschouwd als een nieuwe aanvraag en de aangeleverde locaties kunnen zonder meer door u als gemeente in het LRKP worden opgenomen. Aanlevering van een nog niet geregistreerde locatie na 1 oktober wordt altijd gezien als een nieuwe aanvraag. Dit geldt dan dus ook voor verhuizingen.


Bron: www.operatiekinderopvang.nl Nieuwsbrief LRKP nr. 6


Van Boxtel Reclame