Nieuws

Uitbreiding diplomalijst gastouders - 4 april 2011


Op 18 maart 2011 heeft Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)een voortgangsrapportage implementatie wetswijziging gastouderopvang naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel van deze rapportage is een uitbreiding van de Diplomalijst gastouders.

Daarnaast zal het mogelijk worden om diploma die niet op de lijst staan, na inhoudelijke beoordeling, gelijk te stellen. De beoordeling en gelijkstelling zal uitgevoerd worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 


Bijlage: Diplomalijst-april-2011.pdf

Van Boxtel Reclame