Nieuws

Foutieve brieven Belastingdienst - 30 november 2012


De Volkskrant bericht dat tienduizenden Nederlanders een foutieve (rode) envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. De brief, bedoeld voor doelgroepouders (ouders in een reïntegratietraject, inburgeringscursus of studie), is eveneens verstuurd aan werkende ouders. De foutieve gegevens hebben geen financiële gevolgen voor ouders. Als u deze brief ontvangen heeft, staat u nu wel met de verkeerde gegevens in het systeem van de Belastingdienst. Daar het voor de Belastingdienst zelf niet mogelijk is deze wijzigingen terug te draaien adviseren wij u als u een dergelijke brief ontvangen heeft te bellen met de Belastingtelefoon.


Van Boxtel Reclame