Nieuws

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 22 november 2012


Tot op heden werken wij met een Protocol Kindermishandeling. In dit protocol zijn de stappen omschreven voor die situaties waarin gastouder, ouder of Gastouderbureau Solo Bambini zorgen heeft over een kind.

Naar verwachting wordt per 1 juli 2013 het gebruik van een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, onder andere voor alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang, wettelijk verplicht gesteld. Vooruit lopend hierop heeft onze Brancheorganisatie Kinderopvnag een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling speciaal voor kinderopvang/gastouderopvang opgesteld. Met ingang van vandaag stappen wij over op deze meldcode.

De meldocde komt in grote lijnen overeen met het protocol dat we tot nu toe hanteerden. De meldocde is echter overzichtelijker en het aandachtsgebied is ruimer dan dat van het protocol kindermishandeling.


Van Boxtel Reclame