Nieuws

Petitie Vereniging van Gastouderbureaus - 4 november 2009


Petitie welke op 10 november door het bestuur van de VGOB aangeboden zal worden aan de leden van de Tweede Kamer. 

De VGOB is van mening dat de uitwerking en de invoering van de wijzigingen in de Wet Kinderopvang te lang op zich laat wachten. Gastouderbureaus doen wat ze kunnen om op tijd aan alle richtlijnen te voldoen maar worden hierin tegengewerkt door late invulling van de uitwerking. Op dit moment is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk met welke opleidingen gastouders vrijstelling krijgen en zonder extra inspanning door kunnen in 2010. Daarmee is het ook onduidelijk welke gastouders hte EVC- of examentraject ingaan. EVC-trajecten en examentrajecten zijn nog niet klaar, de instellingen die examens en/of EVC mogen afnemen zijn niet bekend.

Maar het risico wat ouders lopen op terugbetaling aan de belastingdienst van de kinderopvangtoeslag vangt wel aan op 1 januari 2010. Ouders zeggen nu massaal hun overeenkomst op met gastouders en gastouderbureaus, omdat zij het risico niet kunnen lopen dat ze moeten terugbetalen. Als de uitwerking eerder ter hand was genomen, waren we nu volop gastouders aan het certificeren, zodat ouders dat risico niet hoefden te lopen. Dat is nu niet mogelijk en de gevolgen voor ouders zijn onaanvaardbaar!

In 2010 worden de wijzigingen geëvalueerd. De evaluatie is voor augustus gepland. Dat is tijdens het zomerreces. Wij stellen voor de evaluatie te vervroegen , zodat nog voor 1 september evt. bijstelling mogelijk is. Mede gelet op de vertraging in de uitwerking en de invoering door het Ministerie van OCW, zijn wij van mening dat bijstelling nodig is.

Als VGOB willen we u de volgende aanbevelingen doen om de gevolgen van deze ontstane situatie te beperken:

1. Neem een clausule op in de regeling dat alleen ouders waarvan de gastouders willens en wetens niet aan de regels voldoen, risicio lopen op terugbetaling. Als gastouder en gastouderbureau aan kunnen tonen inspanningen te verrichten om tot certificering te komen, dan volgt daaruit tot 1 september 2010 geen terugbetalingsverplichting voor ouders.

2. Wij stellen voor de evaluatie te vervroegen naar april, zodat bijstelling voor 1 september mogelijk is.

De petitie is 10 november 2009 aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. In enkele dagen zijn er 1378 handtekeningen verzameld

Bron: Website Vereniging van Gastouderbureaus (VGOB)


Van Boxtel Reclame