Nieuws

Rouvoet komt ouders in de gastouderopvang tegemoet - 16 augustus 2010


Bronvermelding: Ministerie van OCW, nieuwsberichten

Ouders die gebruikmaken van gastouderopvang hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoet. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Rouvoet van Onderwijs. In 2011 gelden deze regels wel, maar gastouders krijgen langer de tijd om aan de gestelde eisen te voldoen. Ook mogen gastouders voortaan op meer dan één locatie oppassen.

Kinderopvangtoeslag in 2010

Ouders hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoet en daardoor nog niet is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarmee wordt de terugbetalingsplicht over 2010 geschrapt. Hierdoor wordt voorkomen dat vraagouders het financiële risico lopen als hun gastouder zich niet op tijd kwalificeert. Voor definitieve toekenning van de toeslag over 2010 moeten ouders wel aan de overige wettelijk eisen voldoen.

Kinderopvangtoeslag in 2011

Vanaf 2011 moeten gastouders wel aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen en in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, willen vraagouders hun recht op kinderopvangtoeslag behouden. Rouvoet geeft gastouders langer de tijd om aan de deskundigheidseisen te voldoen en zich aan te melden bij de gemeente. De deadline van 1 september 2010 wordt verschoven naar 1 oktober 2010. Op deze manier krijgen opleidingcentra en gastouderbureaus meer tijd om alle procedures af te ronden en diploma’s voor gastouders in orde te maken.

Eén locatie-eis

De bewindspersoon laat de eis vallen dat gastouders maar op één locatie mogen oppassen. Gastouders kunnen weer zowel thuis als bij de vraagouder of bij meerdere vraagouders oppassen, waardoor het voor gastouders aantrekkelijker kan zijn om in de gastouderopvang te werken.

Gewijzigde Wet Kinderopvang per 1 januari 2010

Het kabinet besloot in juni vorig jaar de regels voor gastouderopvang aan te passen, om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, de kwaliteit te verhogen en de kinderopvang betaalbaar te houden. Op 1 januari 2010 zijn de nieuwe regels voor gastouderopvang ingegaan. Gastouderbureaus moeten aan strengere eisen voldoen en van gastouders wordt een hogere deskundigheid gevraagd. Ook is er een Landelijk Register Kinderopvang waar zowel gastouders als het gastouderbureau ingeschreven moeten staan. Gastouders kunnen in het register worden opgenomen als ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Alleen ouders die gebruik maken van opvang die in dit register staat, komen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Minister Rouvoet laat die eis nu vanaf 1 januari 2011 ingaan. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.


Bijlage: Brief-Minister-Rouvoet.pdf

Van Boxtel Reclame