Nieuws

Hardheidsclausule terugvordering toeslag gastouderopvang nodig - 13 oktober 2009


De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang vindt dat het kabinet een hardheidsclausule in het leven moet roepen, die voorkomt dat ouders in 2011 te maken krijgen met terugvordering van kinderopvangtoeslag die zij in 2010 hebben ontvangen voor hun gastouderopvang. Die clausule dient toegepast te worden in situaties waarin noch ouder, noch gastouder, noch gastouderbureau op voorhand hadden kunnen voorzien dat de gastouder eind 2010 niet aan de eisen zou voldoen.


Bijlage: Persbericht-131009.pdf

Van Boxtel Reclame